Outsorcing

przedstawiam Państwu ofertę outsourcingu pracowniczego polegającego na świadczeniu pracy przez pracowników zatrudnionych w naszej firmie z terenu Ukrainy, Białorusi.

Dzięki doświadczeniu w realizacji tego rodzaju projektów, możliwością sprawnego wdrożenia usługi, chęcią do współdzielenia ryzyka oraz elastycznością we wzajemnych relacjach, współpraca z naszymi partnerami wkłada się harmonijnie.

Proces wdrożenia outsourcingu pracowniczego w naszym przypadku składa się z następujących etapów:

Agencja ochrony SZWADRON będąc prawnym pracodawcą zajmuję się usługą administracyjno – prawną oddelegowanych pracowników (reguluje świadczenia pracownicze, składki ZUS, udziela urlopów). Zleceniodawca płaci jedynie za wykonanie usługi.

Zaletą takiego rozwiązania jest to, że firma zwiększa swoją elastyczność, a poprzez oszczędności czasu i zasobów ludzkich (optymalizacja liczby pracowników w stosunku do potrzeb firmy) również wydajność. Głównym powodem, dla którego coraz więcej podmiotów korzysta z tej formy współpracy jest możliwość ograniczenia kosztów tworzenia nowych stanowisk pracy.

Oferujemy Państwu usługi w cenie netto 14,00 zł (Stawka uzależniona od stanowiska) za 1 godzinę pracy każdej osoby, bez żadnych dodatkowych kosztów i opłat.

Agencja ochrony SZWADRON w swojej ofercie posiada ponadto:

  • usługi ochrony osobistej i mienia
  • usługi finansowo – księgowe