Start

Nasza firma oferuje

Pracownik

z zaświadczeniem pracownika kwalifikowanego, w pełni umundorowanu, wyposażony w środki przymusu bezpośredniego

24 godzinny serwis

Zapewniamy wsparcie grupy interwencyjnej

Outsorcing pracowniczy

dzięki outsorcingu obniżasz koszty zatrudnienia

Outsorcing pracowniczy

Dzięki doświadczeniu w realizacji tego rodzaju projektów, możliwością sprawnego wdrożenia usługi, chęcią do współdzielenia ryzyka oraz elastycznością we wzajemnych relacjach, współpraca z naszymi partnerami układa się harmonijnie

Naszym głównym celem we współpracy z Klientem jest osiągnięcie: